เอกสารคำขออนุมัติใช้ POS

เอกสารที่ 1: เอกสารคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ภ.พ. 06)

ดาวน์โหลดเอกสาร ภ.พ. 06

รายละเอียดและวิธีการกรอกเอกสาร ภ.พ. 06
– ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แล้ว
– ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อร้านของคุณ
– ที่อยู่ของธุรกิจ หรือที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่คุณได้จดทะเบียนไว้
– วันที่ได้ยื่นจดทะเบียน ภ.พ.20
– กรอกชื่อรายการสินค้า หรือบริการในธุรกิจที่จำหน่ายเป็นส่วนใหญ่ เรียงลำดับจากมากไปน้อย
– เลือกประเภทการประกอบกิจการที่ใกล้เคียงธุรกิจของคุณที่สุด
– ใส่ที่อยู่ของสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ต้องการลงทะเบียนเครื่องบันทึกการเก็บเงิน
– ใส่เครื่องหมาย / ที่ชนิดคอมพิวเตอร์ และใส่จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ต้องการให้ออกใบกำกับภาษี และใส่รายละเอียดภายในเอกสารแนบให้ครบถ้วน
– ช่อง หมายเลขประจำเครื่อง (Serial number) คือ หมายเลขของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ใบเสร็จที่คุณใช้ ให้ระบุหมายเลขลงบนแบบฟอร์ม ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดต้องเป็นเครื่องที่ตั้งอยู่บริเวณแคชเชียร์หน้าร้านเท่านั้น
– เลือกประเภทของอุปกรณ์ พร้อมเลือกประเภทของใบกำกับภาษี

เอกสารที่ 2: แบบแจ้งการจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานไว้ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งของสรรพากร (ภ.อ. 11)

ดาวน์โหลดเอกสาร ภ.พ. 06

รายละเอียดและวิธีการกรอกเอกสาร ภ.อ.11
– สรรพากรพื้นที่เขตที่ธุรกิจหรือร้านของคุณตั้งอยู่
– ชื่อผู้ประกอบการ คือชื่อบริษัทหรือบุคคลที่จดทะเบียนและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลัก
– ที่อยู่ของธุรกิจ หรือที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่คุณได้จดทะเบียนไว้

เอกสารที่ 3: เอกสารแนบประกอบคำอนุมัติ

รายละเอียดคุณสมบัติ ได้แก่

– แบบแสดงคุณสมบัติ (ข้อมูลรายละเอียดฟังก์ชั่นการทำงานของแอปพลิเคชั่นที่ใช้งาน)
– ข้อมูลอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ภายในร้าน (เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ หรือลิ้นชักเก็บเงิน)
– แผนผังการวางตำแหน่งของเครื่องเก็บเงิน
– รูปไดอะแกรมการเชื่อมต่อของระบบเน็ตเวิร์ก
– ตัวอย่างใบกำกับภาษีแบบย่อ และ/หรือ แบบเต็ม

2. ยื่นคำขอพร้อมเอกสารทั้งหมดที่กรมสรรพากร

ติดต่อที่สำนักงานสรรพากรในเขตพื้นที่บริเวณร้านของคุณ ในกรณีที่ยื่นขออนุมัติหลายสาขาให้ไปที่สำนักงานสรรพากรที่ใกล้สำนักงานใหญ่ของธุรกิจของคุณ

หลังจากลงทะเบียนเสร็จสิ้น คุณจะได้รับหมายเลขประจำเครื่อง หรือ POS ID ซึ่งจะต้องระบุหมายเลขดังกล่าวบนใบกำกับภาษีอย่างย่อที่ออกจากระบบด้วย

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมสรรพากร:

https://www.rd.go.th/publish/44309.0.html

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print
บทความที่น่าสนใจ