ร้านกาแฟ เบเกอรี่

Success means building systems while you’re building your team. Make it easy for your customers to place orders (wherever, whenever they want) and even easier for
your staff to fulfill them — fast.

ร้านกาแฟ เบเกอรี่

Run your quick-service
restaurant like a dream.

When you have too many tasks and not enough time, find ways
to increase your productivity with best-in-class POS software.

ร้านกาแฟ เบเกอรี่

Keep the line moving.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ร้านกาแฟ เบเกอรี่

Optimize with insights.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ร้านกาแฟ เบเกอรี่

Grow your business.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ร้านกาแฟ เบเกอรี่

Trusted by coffee shops since 2014.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

We're here to help

Talk to our Sales team

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Get product support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Keep lines moving
and shelves stocked.

ร้านกาแฟ เบเกอรี่

Speed through checkout.

ร้านกาแฟ เบเกอรี่

Manage your inventory.

ร้านกาแฟ เบเกอรี่

Sell everywhere.

ร้านกาแฟ เบเกอรี่

Lead your team.

“Upgrading to Square for Retail was a huge help in keeping track of inventory and reports. It’s made us smarter and more efficient business owners.”

— Gary & Logan, Collins & Coupe (Home Goods)

Track your success

Access reports that help you make decisions backed by data
and get even more insights with Square for Retail Plus.

ร้านกาแฟ เบเกอรี่
ร้านกาแฟ เบเกอรี่
ร้านกาแฟ เบเกอรี่
ร้านกาแฟ เบเกอรี่

Level up your business with
Square for Retail Plus tools.

Explore how advanced inventory tracking tools and reports help you work
more efficiently when you upgrade to the Square for Retail Plus plan.

สินค้าแนะนำ
ร้านกาแฟ เบเกอรี่

เครื่อง POS Android
รุ่น iMin D4-503 (จอเดียว)

ร้านกาแฟ เบเกอรี่

ชุด All in One Pack
(Star mPOP)

ร้านกาแฟ เบเกอรี่

ขาตั้ง iPad
(iPad Stand)

How to get started

Need support?

2

ดูเดโม่ออนไลน์

เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพ
การใช้งานโปรแกรม

3

ได้ใบเสนอราคา

เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ

4

ชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีบริษัท

5

ใส่ข้อมูลและเริ่มใช้งาน

ร้านส่งข้อมูลให้ฝ่ายซัพพอร์ต
บรรจุเข้าระบบ เริ่มใช้งาน

Silom CRM

ยกระดับธุรกิจ มัดใจลูกค้า