ร้านอุปกรณ์การเกษตร

การค้าปุ๋ยและสารเคมีเกษตรต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการแนะนำ
สินค้าตามลักษณะของพืชและดิน เพื่อตอบสนองความต้องการของ
เกษตรกรในทุกฤดูกาล ใช้ซอฟต์แวร์ POS
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารสินค้าและดูแลลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มเวลาและพลังงานให้คุณมีโอกาส
พัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดูแลลูกค้าและธุรกิจของ
คุณ

การค้าปุ๋ยและสารเคมีเกษตรต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในการแนะนำสินค้าตามลักษณะของพืชและดิน เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรในทุกฤดูกาล ใช้ซอฟต์แวร์ POS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าและดูแลลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มเวลาและพลังงานให้คุณมีโอกาสพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการดูแลลูกค้าและธุรกิจของคุณ

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

ปัจจัยความสำเร็จหลัก 4 ประการ สำหรับเจ้าของธุรกิจ
ร้านขายปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรในสไตล์ SilomPOS

ปัจจัยความสำเร็จหลัก 4 ประการ
สำหรับเจ้าของธุรกิจ ร้านขายปุ๋ย
และสารเคมีการเกษตรในสไตล์ SilomPOS

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

เลือกสรรสินค้าคุณภาพ

นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า

ให้คำแนะนำ

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

บริหารสต๊อกสินค้าอย่างฉลาด

วางแผนการสั่งซื้อและจัดเก็บสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงฤดูกาล

ให้คำแนะนำ

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยการให้บริการที่เป็นมิตร
และมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าประจำ

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

ระบบจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า

เก็บข้อมูลการใช้งานของลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสม

ให้คำแนะนำ

การจัดการข้อมูลด้านการเกษตรและการให้คำแนะนำ

เรายินดีให้ความช่วยเหลือ

พูดคุยกับทีมขายของเรา

เราพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของการนำ SilomPOS ไปใช้งาน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการ 

รับการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน SilomPOS เราพร้อมให้บริการและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

9 ฟังก์ชันสำคัญใน SilomPOS
สำหรับธุรกิจร้านขายปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร

9 ฟังก์ชันสำคัญใน SilomPOS
สำหรับธุรกิจร้านขายปุ๋ย
และสารเคมีการเกษตร

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

ระบบบริหารสินค้าคงคลัง
แบบเรียลไทม์

ติดตามสต๊อกสินค้า แจ้งเตือนเมื่อสินค้าใกล้หมด
เพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดสต๊อก

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

การเชื่อมต่อกับระบบบัญชีและการเงิน

การเชื่อมต่อกับระบบบัญชี
และการเงิน

ซิงค์ข้อมูลการขายและการชำระเงินเข้ากับระบบบัญชีและการเงินโดยอัตโนมัติ

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

การจัดการข้อมูลสินค้า - soon

เก็บข้อมูลรายละเอียดของสินค้า เช่น
ส่วนประกอบ วิธีใช้ ข้อควรระวัง 

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

การแบ่งสิทธิ์ผู้ใช้งานตามบทบาท

กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลตามตำแหน่งหน้าที่ของพนักงาน เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

ระบบสมาชิกและสิทธิพิเศษ

มอบส่วนลดหรือของแถมพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก เพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำและสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

รายงานการวิเคราะห์แนวโน้มการขาย

รายงานการวิเคราะห์
แนวโน้มการขาย

ระบุสินค้าที่ขายดีในแต่ละช่วงฤดูกาล เพื่อวางแผนการสั่งซื้อและจัดโปรโมชัน 

ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

การซื้อขายหลายหน่วย

กำหนดราคาขายตามหน่วยต่างๆ เช่น กิโลกรัม ลิตร หรือแกลลอน เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย 

รายงานสำคัญที่ SilomPOS มีให้ธุรกิจ
ร้านขายปุ๋ยและสารเคมีการเกษตร

ด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายจาก SilomPOS ร้านขายปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรสามารถยกระดับการให้บริการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และขยายฐานลูกค้าได้อย่างมั่นใจ พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

ด้วยเครื่องมือที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายจาก SilomPOS ร้านขายปุ๋ยและสารเคมีการเกษตรสามารถยกระดับการให้บริการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และขยายฐานลูกค้าได้อย่างมั่นใจ พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะยาว

รายงานยอดขาย
ตามประเภทสินค้า

แสดงสัดส่วนการขายของปุ๋ยชนิดต่าง และสารเคมีแต่ละประเภท

รายงานยอดขายและกำไรตามฤดูกาล

รายงานยอดขายและ
กำไรตามฤดูกาล

วิเคราะห์แนวโน้มการขายในแต่ละฤดูกาลและปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม

รายงานสินค้าคงคลังและมูลค่าสินค้าคงเหลือ

รายงานสินค้าคงคลังและมูลค่า
สินค้าคงเหลือ

ตรวจสอบสต๊อกสินค้าและมูลค่าของสินค้าคงคลังเป็นระยะ

รายงานสินค้าที่ไม่มีการขาย

ระบุสินค้าที่มีการหมุนเวียนช้าและเพื่อเร่งระบายสต๊อก

รายงานผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของการจัดโปรโมชัน (soon)

รายงานผลตอบแทนจากการ
ลงทุน (ROI) ของการจัดโปรโมชัน

วัดผลสำเร็จของแคมเปญส่งเสริมการขายและปรับกลยุทธ์

รายงานต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

รายงานต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน

ควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน

แพ็กเกจซอฟแวร์
ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

รวมราคาค่าบริการต่างๆของ SilomPOS
ในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ

Service Features

Cost
Daily Transaction Limit (THB)
SKU Capacity
Point of Sale System (POS)
Staff users
Multiple Kitchen Printers
Cloud Synchronization (Local Access Only)
LINE Alert/Summary Notifications
Self-Service Kiosk Integration
Staff Ordering System
QR Code Ordering
Kiosk Ordering System
Kitchen Display Screen (KDS)
Promotion
Basic Inventory Management
CRM Lite via LINE
Popular promotions (Buy 3 get 1, Member Discount)
Sales History
Mobile Dashboard App

Add on

1,000
3,000
300
2,900
500
FREE

Free

0
1,000 THB /day
25
1
1
Local
90 days

Lite (android)

Lite

(android)

290
No limit
200
1
3
1
Cloud
Yes
Yes
Yes
12-Month
Yes

Starter+

490
No limit
1,000
1
5
2
Cloud
Yes
Yes
Yes
Yes
12-Month
Yes

Smart+

990
No limit
10,000
2
7
3
Cloud
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
12-Month
Yes
แพ็กเกจซอฟแวร์
ระบบ Pos สำหรับร้านอุปกรณ์การเกษตร

รวมราคาค่าบริการต่างๆของ SilomPOS
ในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ

Service Features

Cost
Daily Transaction Limit (THB)
SKU Capacity
Point of Sale System (POS)
Staff users
Multiple Kitchen Printers

Multiple Kitchen
Printers

Cloud Synchronization
(Local Access Only)

Cloud
Synchronization
(Local Access Only)

LINE Alert/Summary
Notifications

Self-Service Kiosk Integration
Staff Ordering System
QR Code Ordering
Kiosk Ordering System
Kitchen Display Screen (KDS)
Promotion
Basic Inventory Management
CRM Lite via LINE

Popular promotions
(Buy 3 get 1, Member Discount)

Sales History
Mobile Dashboard App

Mobile
Dashboard App

Add on

1,000

3,000

300
2,900
500
FREEFree

0
1,000 THB /day
25
1
1
Local

90 days

Starter+

490
No limit
1,000
1
5
2
Cloud

Yes

Yes
Yes

Yes

12-Month
Yes

Smart+

990
No limit
10,000
2
7
3
Cloud

Yes

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Yes

12-Month
Yes

Silom Platform

ยกระดับธุรกิจ มัดใจลูกค้า