การขยายสาขา

การบริหารร้านค้าหลายสาขาให้มีมาตรฐานเดียวกันเป็นเรื่องที่ท้าทาย เราต้องควบคุมสินค้าคงคลังและข้อมูลการขาย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา การสื่อสารและซิงค์ข้อมูลระหว่างสาขาและศูนย์กลางเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้
ข้อมูลและนโยบายต่างๆ สอดคล้องกัน การกระจายอำนาจการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและการควบคุมจากศูนย์กลาง
เป็นสิ่งสำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกสาขาเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยรวมเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุง
การจัดการร้านค้าอย่างเหมาะสมและค่อยๆ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น การวางแผนและดำเนินการอย่างเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ
การบริหารจัดการร้านค้าหลายสาขาเพื่อสร้างมาตรฐานที่มั่นคงและเสถียรให้กับธุรกิจ​

การบริหารร้านค้าหลายสาขาให้มีมาตรฐานเดียวกันเป็นเรื่องที่ท้าทาย เราต้องควบคุมสินค้าคงคลังและข้อมูลการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา การสื่อสารและซิงค์ข้อมูลระหว่างสาขาและศูนย์กลางเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้ข้อมูลและนโยบายต่างๆ สอดคล้องกัน การกระจายอำนาจการตัดสินใจอย่างเหมาะสมและการควบคุมจากศูนย์กลางเป็นสิ่งสำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลจากทุกสาขาเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยรวมเป็นส่วนสำคัญในการปรับปรุง การจัดการร้านค้าอย่างเหมาะสมและค่อยๆ ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น การวางแผนและดำเนินการอย่างเชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญ การบริหารจัดการร้านค้าหลายสาขาเพื่อสร้างมาตรฐานที่มั่นคงและเสถียรให้กับธุรกิจ​

Overview of multi store management features

SilomPOS หุ้นส่วนที่ยืดหยุ่นได้
สําหรับการขยายสาขา

6 Key Benefits and Reasons to Believe

ควบคุมโปรโมชันและราคาจากส่วนกลาง

ควบคุมโปรโมชันและราคา
จากส่วนกลาง

สํานักงานใหญ่สามารถอัปเดตและจัดการโปรโมชัน เมนู
และราคาให้ทุกสาขาได้อย่างง่ายดาย

สํานักงานใหญ่สามารถอัปเดตและจัดการโปรโมชัน เมนู และราคาให้ทุกสาขาได้อย่างง่ายดาย

การอนุมัติจากสํานักงานใหญ่

การยกเลิกการขายและการคืนเงินต้องได้รับการอนุมัติจากสํานักงานใหญ่
เพิ่มการควบคุมและป้องกันการทุจริต

การยกเลิกการขายและการคืนเงินต้องได้รับการอนุมัติจากสํานักงานใหญ่ เพิ่มการควบคุมและป้องกันการทุจริต

รายงานแบบรวมศูนย์

ดูข้อมูลยอดขาย รายงาน สินค้าคงคลัง และอื่นๆ
จากทุกสาขาแบบรวมศูนย์ได้อย่างง่ายดาย

สรุปยอดจากทุก POS

เรียกดูยอดขายรวมจากเครื่อง POS ทุกเครื่องในทุกสาขาได้ทันที
เพื่อประเมินผลประกอบการโดยรวม

เรียกดูยอดขายรวมจากเครื่อง POS ทุกเครื่องในทุกสาขาได้ทันที เพื่อประเมินผลประกอบการโดยรวม

โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา

จัดการและโอนย้ายสินค้าคงคลังระหว่างสาขาได้อย่างสะดวก
เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

จัดการและโอนย้ายสินค้าคงคลังระหว่างสาขาได้อย่างสะดวก เพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม

ซิงค์ข้อมูลจากส่วนกลาง

บังคับซิงค์ข้อมูลจากส่วนกลางเพื่อให้ข้อมูลในทุกสาขาตรงกัน
และป้องกันความขัดแย้งของข้อมูล

บังคับซิงค์ข้อมูลจากส่วนกลางเพื่อให้ข้อมูลในทุกสาขาตรงกัน และป้องกันความขัดแย้งของข้อมูล

10 more application functions

ตั้งค่าสิทธิ์ผู้ใช้งาน

ดูยอดขายของแต่ละสาขา

จัดการข้อมูลสาขา

Chat ภายใน

มอบส่วนลดพิเศษ

โอนเงินระหว่างสาขา

ควบคุมการพิมพ์ใบเสร็จ

ส่งการแจ้งเตือน

รายงานสินค้าคงคลังรายสาขา

รายงานภาษี

“Upgrading to Square for Retail was a huge help in keeping track of inventory and reports. It’s made us smarter and more efficient business owners.”

— Gary & Logan, Collins & Coupe (Home Goods)

Track your success

Access reports that help you make decisions backed by data
and get even more insights with Square for Retail Plus.

Level up your business with
Square for Retail Plus tools.

Explore how advanced inventory tracking tools and reports help you work
more efficiently when you upgrade to the Square for Retail Plus plan.

How to get started

Need support?

2

ดูเดโม่ออนไลน์

เพื่อให้เข้าใจและเห็นภาพ
การใช้งานโปรแกรม

3

ได้ใบเสนอราคา

เลือกแพ็กเกจที่ต้องการ

4

ชำระเงิน

โอนเข้าบัญชีบริษัท

5

ใส่ข้อมูลและเริ่มใช้งาน

ร้านส่งข้อมูลให้ฝ่ายซัพพอร์ต
บรรจุเข้าระบบ เริ่มใช้งาน

Silom POS

ยกระดับธุรกิจ มัดใจลูกค้า

Feature อื่นๆ
การจัดการโต๊ะ
การชำระเงิน
ระบบรับออเดอร์ผ่าน QR Order ได้แล้ววันนี้
การจัดการออเดอร์ Delivery
Silom CRM
Dashboard Web
บิลเดียวแยกกันจ่าย
ทำไมต้อง SilomPOS
เครื่อง Silom Kiosk for Thailand – Available now
การจัดการพนักงาน