การจัดการพนักงาน

SilomPOS ระบบนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงาน
ได้อย่างง่ายดาย นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นและการเติบโตของธุรกิจ

SilomPOS ระบบนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงาน ได้อย่างง่ายดาย นำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นและการเติบโตของธุรกิจ

การจัดการพนักงานเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อต้องการเติบโตและขยายกิจการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการด้านนี้ SilomPOS ได้พัฒนาฟีเจอร์การจัดการพนักงานที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ลดข้อผิดพลาด และป้องกันการทุจริต ด้วยความสามารถในการติดตามและบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานที่ทันสมัย ทำให้ SilomPOS
เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการพนักงานในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง​

การจัดการพนักงานเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะเมื่อต้องการเติบโตและขยายกิจการ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านนี้ SilomPOS ได้พัฒนาฟีเจอร์การจัดการพนักงานที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดข้อผิดพลาด และป้องกันการทุจริต ด้วยความสามารถในการติดตามและบันทึกข้อมูลการทำงานของพนักงานที่ทันสมัย ทำให้ SilomPOS เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการพนักงานในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง​

6 Key benefits
6 Key
benefits reason
How To Use Silompos

ลดข้อผิดพลาดและป้องกันการทุจริต

ลดข้อผิดพลาดและ
ป้องกันการทุจริต

ด้วยการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงและติดตามกิจกรรมของพนักงาน

ด้วยการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง
และติดตามกิจกรรมของพนักงาน

การจัดการพนักงาน

ประหยัดเวลาในการจัดการพนักงาน

ด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติและรายงานที่ครอบคลุม

ด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ
และรายงานที่ครอบคลุม

การจัดการพนักงาน

เพิ่มยอดขายและผลกำไร

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการขายและประสิทธิภาพของพนักงาน
เพื่อปรับปรุงการทำงานและกลยุทธ์การขาย

ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลการขายและประสิทธิภาพของพนักงาน เพื่อปรับปรุงการทำงานและกลยุทธ์การขาย

การจัดการพนักงาน

สร้างแรงจูงใจและความผูกพันของพนักงาน

สร้างแรงจูงใจและความผูกพัน
ของพนักงาน

ผ่านการยกย่องชมเชยผู้ที่มียอดขายดีเด่นและมอบรางวัล

ผ่านการยกย่องชมเชยผู้ที่มียอดขาย
ดีเด่นและมอบรางวัล

การจัดการพนักงาน

จัดการเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยรายงานกิจกรรมลิ้นชักเงินสดและการตรวจสอบประจำวัน

ด้วยรายงานกิจกรรมลิ้นชักเงินสด
และการตรวจสอบประจำวัน

การจัดการพนักงาน

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

ผ่านระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถจัดการพนักงานได้
แม้ไม่ได้อยู่ในร้าน

ผ่านระบบคลาวด์ที่ปลอดภัย เพื่อให้สามารถจัดการพนักงานได้ แม้ไม่ได้อยู่ในร้าน

Track your success

Access reports that help you make decisions backed by data
and get even more insights with Square for Retail Plus.

การจัดการพนักงาน
การจัดการพนักงาน
การจัดการพนักงาน
การจัดการพนักงาน

Silom POS

ยกระดับธุรกิจ มัดใจลูกค้า

Feature อื่นๆ
การจัดการพนักงาน
SilomPOS ระบบรับออเดอร์ผ่าน QR Order ได้แล้ววันนี้
การจัดการพนักงาน
Silom Kiosk เครื่อง Kiosk สำหรับประเทศไทย – Available now
การจัดการพนักงาน
การชำระเงิน
การจัดการพนักงาน
บิลเดียวแยกกันจ่าย
การจัดการพนักงาน
การขยายสาขา
การจัดการพนักงาน
การจัดการออเดอร์ Delivery
การจัดการพนักงาน
SilomPOS Dashboard Web
การจัดการพนักงาน
การจัดการโต๊ะ
การจัดการพนักงาน
ทำไมต้อง SilomPOS
การจัดการพนักงาน
Silom CRM