Silom Pos ดีไหม

คำแนะนำในการใช้เทมเพลตนำเข้าข้อมูล

 

เหตุผลที่เราใช้ Google Sheet จัดการเทมเพลต

เราใช้ Google Sheet เพราะว่ามีความสะดวกและยืดหยุ่นในหลายด้าน คุณสามารถทำการ copy ไฟล์เทมเพลตและบันทึกลงในบัญชี Google Drive ของคุณเองได้ ทำให้การแก้ไขและจัดการข้อมูลสะดวก นอกจากนี้ Google Sheet รองรับการส่งออกข้อมูลในรูปแบบ CSV ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ที่ Silompos ใช้ import และยังสามารถเข้าถึงและแก้ไขได้จากหลายอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ทำให้คุณทำงานได้ สะดวกขึ้น

การสร้างสำเนาของเทมเพลต:

การใช้เทมเพลตนำเข้าข้อมูล Google Sheet

กรุณาสร้างสำเนาเพื่อดาวน์โหลดไฟล์จาก Template Google Sheet:

 • เปิดเทมเพลต Google Sheet ที่ให้ไว้
 • ไปที่ ไฟล์ > สร้างสำเนา...
 • บันทึกสำเนาลงใน Google Drive ของคุณ

 

ข้อควรระวังในการสร้างไฟล์

*ต้องกรอกข้อมูลสินค้าคอลัมน์ จำเป็น ทุกช่อง:

 1. คอลัมน์ที่มีเครื่องหมาย * เป็นคอลัมน์ที่ต้องกรอกข้อมูลทุกช่อง
 2. กรณีเป็นสินค้าชนิดเดียวกันแต่ต่างกันที่ขนาด สี ให้ใช้ SKU เดียวกัน:
  • ใช้ SKU เดียวกันสำหรับสินค้าที่แตกต่างกันเฉพาะขนาดหรือสี
 3. *คอลัมน์ Barcode ห้ามซ้ำกันทุกกรณี:
  • Barcode ต้องไม่ซ้ำกันสำหรับสินค้าทุกชิ้น
 4. VAT:
  • V = สินค้ามีภาษี
  • N = สินค้าไม่มีภาษี
 5. ประเภทสินค้า:
  • P = สินค้าทั่วไป
  • BOM = สินค้าประกอบ
  • SN = สินค้ามี Serial
  • SV = สินค้าเซอร์วิส
 6. ราคาสินค้า, ต้นทุน, Ratio ต้องเป็นตัวเลขเท่านั้น:
  • ตรวจสอบว่าราคาสินค้า, ต้นทุน และ Ratio เป็นตัวเลขเท่านั้น
 7. ดาวน์โหลดไฟล์เป็น CSV ก่อน Import บนเว็บ:
  • หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ดาวน์โหลดไฟล์เป็น CSV เพื่อทำการ Import บนเว็บไซต
 8.  ดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบ CSV
 9. เมื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ไปที่ ไฟล์ > ดาวน์โหลด > Comma-separated values (.csv, current sheet)
  1.  
การใช้เทมเพลตนำเข้าข้อมูล Google Sheet

อัปโหลดไปยังหน้าการนำเข้าของเรา:

  1. ไปที่หน้าการนำเข้าบนเว็บไซต์ของเรา
  2. คลิกที่พื้นที่อัปโหลดที่ระบุว่า “อัปโหลดไฟล์”
  3. เลือกและอัปโหลดไฟล์ CSV ของคุณ

Silom Platform

ยกระดับธุรกิจ มัดใจลูกค้า