การใช้งานเครื่องพิมพ์ทั่วไปกับ Silompos

การใช้งานเครื่องพิมพ์ทั่วไป

SilomPOS รองรับเครื่องพิมพ์หลากหลายรุ่น แต่เราขอแนะนำให้ใช้เครื่องพิมพ์ที่ผ่านการรับรองจาก SilomPOS เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด หากคุณต้องการใช้เครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้รับการรับรอง คุณสามารถทดสอบการทำงานเบื้องต้นได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับทดสอบกับ SilomPOS:

1. การเชื่อมต่อแบบ LAN:

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย WiFi เดียวกันกับอุปกรณ์ POS (iPad/Tablet)

 • พิมพ์รายงานการตั้งค่าเครือข่าย (Network Configuration Report) จากเครื่องพิมพ์ เพื่อดู IP Address ของเครื่องพิมพ์ (ที่เครื่องพิมพ์ กด “ฟีดกระดาษค้าง” และ “ปุ่มเปิดปิดเครื่อง” พร้อมกันจนกว่า เครื่องพิมพ์ จะพิมพ์ออกมา)

 • เปิดแอป SilomPOS ไปที่ “ตั้งค่า” > “เครื่องพิมพ์” > “เพิ่มเครื่องพิมพ์”

 • เลือก “LAN” เป็นประเภทการเชื่อมต่อ และป้อน IP Address ของเครื่องพิมพ์

 • กด “ทดสอบพิมพ์” เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ (ถ้าขึ้น “Connected” แสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จ ถ้าขึ้น “Failed” แสดงว่าไม่สำเร็จ ต้องแก้ไข IP Address ของ เครื่องพิมพ์ ไม่ให้ ซ้ำ กับ อุปกรณ์อื่น)

2. การเชื่อมต่อโดยตรง:

 • เครื่องพิมพ์บางรุ่นสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ iPad/Tablet ผ่าน USB ได้

 • เสียบสาย USB เข้ากับ iPad/Tablet

 • เปิดแอป SilomPOS ไปที่ “ตั้งค่า” > “เครื่องพิมพ์” > “เพิ่มเครื่องพิมพ์”

 • เลือกประเภทการเชื่อมต่อ USB และเลือก เครื่องพิมพ์

 

การใช้งานเครื่องพิมพ์ทั่วไปกับ Silompos
การใช้งานเครื่องพิมพ์ทั่วไปกับ Silompos

การตั้งค่าบนแอป SilomPOS:

 • ภาษา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ภาษา ที่ตั้งค่าในแอป SilomPOS ตรงกับ ภาษา ที่เครื่องพิมพ์รองรับ (ให้ตั้งค่า Code Page เป็น UTF-8 ทั้งใน เมนู PTP และ Base บน โปรแกรม Windows)

 • ขนาดกระดาษ: ตั้งค่า ขนาดกระดาษ ให้ถูกต้อง (ส่วนใหญ่จะเป็น 80mm)

 • รูปแบบใบเสร็จ: เลือกรูปแบบใบเสร็จที่ต้องการ

 

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องพิมพ์ราคาประหยัด / หน่วยความจำต่ำ:

 • พิมพ์ช้า: การประมวลผลช้าทำให้การพิมพ์ใบเสร็จ ล่าช้า

 • ตัวอักษรเบลอ/ผิดเพี้ยน: การแสดงผล ตัวอักษร ผิดเพี้ยน หรือ ตัวอักษร ออกมาไม่ครบ

 • คำสั่งพิมพ์ผิดพลาด: เครื่องพิมพ์ไม่ตอบสนองคำสั่งพิมพ์ หรือ พิมพ์ ออกมา ไม่ครบ

 • การเชื่อมต่อขาดหาย: การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ POS ไม่เสถียร

 • หน่วยความจำเต็ม: เครื่องพิมพ์ไม่สามารถ บันทึก ข้อมูล เพิ่มเติม และ อาจทำให้การทำงาน ผิดพลาด ได้

 

ข้อจำกัดการสนับสนุน:

SilomPOS ไม่สามารถ รับประกัน การทำงาน และให้การสนับสนุนอย่าง เต็มที่สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ ผ่านการรับรอง หากคุณประสบ ปัญหาใดๆ เกี่ยวกับ เครื่องพิมพ์ที่ไม่ได้ผ่านการรับรอง โปรดติดต่อผู้ขาย เพื่อขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุ: SilomPOS ขอ สงวนสิทธิ์ ในการ เปลี่ยนแปลง รายละเอียด โดย ไม่ ต้อง แจ้ง ให้ ทราบ ล่วงหน้า

เรายินดีให้ความช่วยเหลือ

พูดคุยกับทีมขายของเรา

เราพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของการนำ SilomPOS ไปใช้งาน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการ 

รับการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน SilomPOS เราพร้อมให้บริการและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

ติดตั้งแอพ เพื่อติดปีกให้กับธุรกิจคุณ

Apple App Store

Google Play Store

Silom Platform

ยกระดับธุรกิจ มัดใจลูกค้า