เอกสารคำขออนุมัติใช้ POS

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสาร
แนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร
 • ดาวน์โหลด หนังสือขออนุมัติใช้เครื่องเก็บเงิน เพื่อออกใบกำกับภาษี
  แนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร
  ข้อ 2 ให้เขียนดังนี้ ง่ายต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย และประหยัดพลังงานกว่าคอมพิวเตอร์ PC
  ข้อ 3 ให้เขียนดังนี้ เป็นโปรแกรมทำงานบน iPad สามารถบันทึกรายการขายไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง และทำงานบันทึกรายการขายได้โดยไม่ต้องเช่ือมต่อกับเครือข่าย

 • ดาวน์โหลด คำขออนุมัติใช้เครื่องเก็บเงิน
  แนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร
  ข้อ 2 ให้ติ๊กถูกทั้ง 2 ตัวเลือก เพราะโปรแกรมสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ (แต่เป็นเฉพาะขนาด 80mm ไม่ใช่ A4 หรือกระดาษต่อเนื่อง) แต่ถ้าหากมีความต้องการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปด้วยโปรแกรม หรือวิธีการอื่นให้ติ๊กถูกเฉพาะข้อแรก
  ข้อ 3 ให้ติ๊กชนิดอื่น ระบุว่าเป็น iPad (Mobile device)
  ข้อ 4 ให้เขียนดังนี้
  1.​ S​​ilom POS standard version เป็นโปรแกรมบันทึกการรับชำระ ณ จุดขาย เขียนด้วยภาษา swiff ทำงานบนเครื่อง iPad ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 9.1 ข้ึนไป บันทึกรายการรับชำระต่างๆ ลงในหน่วยความจำของเครื่อง iPad โดยไม่จำเป็นต้องเช่ือมต่อกับเครื่องเครือข่าย (Stand alone)
  2. สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ช่วยในการขาย เช่น เครื่องสแกนบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ อุปกรณ์รับชำระของทางธนาคาร เป็นต้น
  3. มีฟังก์ชันสำรองข้อมูลสินค้า และรายการขายไว้นอกเครื่อง iPad

(ต้องมีคำว่า SilomPOS Standard version เพื่อจำกัดขอบเขตการขอ เพราะอาจมีเวอร์ชันออนไลน์ที่มีคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มเข้ามา)

ข้อ 5 ให้ระบุเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ โดยเอกสารอื่นๆ ที่ต้องระบุ ไม่มี

ในเอกสารแนบเรื่อง serial เครื่อง ให้กรอกตามนี้
serial: ให้ใช้เลขประจำตัวเครื่อง iPad ที่สลักอยู่ด้านหลังตัวเครื่อง
ระบบเครือข่าย: ไม่มี
ภาษาและชื่อโปรแกรม: Swift, SilomPOS
ประเภทเครื่องชนิด: คอมพิวเตอร์ (เหตุผลที่ให้ติ๊กถูกที่ช่องนี้เพราะแบบฟอร์มบังคับ แต่จัดว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง)

 • ดาวน์โหลด แผนผังแสดงจุดติดตั้ง POS
  ให้วาดภาพจุดท่ีติดตั้งเครื่อง POS ท่ีจะแสดงให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมาตรวจดูลงไป

 • ดาวน์โหลด แผนผังแสดงการเชื่อมต่อเครื่องเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์อื่น
  ให้วาดภาพวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ลงไป

 • ดาวน์โหลด คุณลักษณะสำคัญบางประการของ SilomPOS standard version
  ให้พิมพ์ออกมาทั้งหมดเป็นเอกสารประกอบแสดงคุณลักษณะสำคัญของโปรแกรม

 • ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบกำกับภาษีประกอบการยื่นขอ ภ.พ.06
  ให้พิมพ์ออกมาทั้งหมดเป็นเอกสารประกอบ แสดงลักษณะสำคัญของโปรแกรมตามประกาศฉบับที่ 46 ข้อที่ 3

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มช่วยในการขอเป็นแบบ zip ได้ ที่นี่ นะครับ

เรายินดีให้ความช่วยเหลือ

พูดคุยกับทีมขายของเรา

เราพร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอนของการนำ SilomPOS ไปใช้งาน เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการ 

รับการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งาน SilomPOS เราพร้อมให้บริการและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

ติดตั้งแอพ เพื่อติดปีกให้กับธุรกิจคุณ

Apple App Store

Google Play Store

Silom Platform

ยกระดับธุรกิจ มัดใจลูกค้า