ขั้นตอนสมัคร QR Payment กับทาง Kbank เพื่อรองรับการชำระเงินด้วย Thai QR (PromptPay), QR Credit Card, Wechat และ Alipay

Requirement : ต้องใช้ package รายปีของ SilomPOS

เอกสารที่ต้องใช้ คือ  

1. ลงทะเบียนผ่าน app Silom POS (สมัครใช้บริการที่หน้าการชำระเงิน คิวอาร์โค้ด (ของ Kbank) กรอกข้อมูลผ่าน App ก่อน
2. เซ็นต์เอกสาร ยินยอม Consent ให้ทาง Kbank – ติดต่อ การใช้บริการ QR API (download เอกสาร)

3. เซ็นต์สำเนาบัตรประชาชน “ใช้เพื่อให้ Kbank ติดต่อ”
(ทางธนาคารต้องการ เอกสารที่ลูกค้า ลงนามเรียบร้อยแล้ว ยื่นประกอบการสมัคร)

4. ถ่ายสำเนาเอกสารส่งทาง line @silompos ก่อน และ ต้องส่งเอกสารตัวจริงมาที่ สีลม

ส่งเอกสาร กลับมาที่

ฝ่ายบริการลูกค้า
บริษัท สีลม เทคโนโลยี จำกัด
1000/66 ลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 3
ซอยสุขุมวิท 55(ทองหล่อ)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : 02-114-3042