สินค้าแนะนำ

เครื่อง POS Android
รุ่น iMin D4-503 (จอเดียว)

ชุด All in One Pack
(Star mPOP)

ขาตั้ง iPad
(iPad Stand)

Revenue tax

แนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสารขั้นตอนทั้งหมด   ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสาร แนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร ดาวน์โหลด หนังสือขออนุมัติใช้เครื่องเก็บเงิน เพื่อออกใบกำกับภาษีแนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร ข้อ 2 ให้เขียนดังนี้ ง่ายต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย และประหยัดพลังงานกว่าคอมพิวเตอร์ PCข้อ 3 ให้เขียนดังนี้ เป็นโปรแกรมทำงานบน iPad สามารถบันทึกรายการขายไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง และทำงานบันทึกรายการขายได้โดยไม่ต้องเช่ือมต่อกับเครือข่าย ดาวน์โหลด คำขออนุมัติใช้เครื่องเก็บเงินแนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร

อ่านต่อ »

เอกสารคำขออนุมัติใช้ POS

เอกสารที่ 1: เอกสารคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ภ.พ. 06) ดาวน์โหลดเอกสาร ภ.พ. 06 รายละเอียดและวิธีการกรอกเอกสาร ภ.พ. 06 – ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แล้ว – ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อร้านของคุณ – ที่อยู่ของธุรกิจ หรือที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่คุณได้จดทะเบียนไว้ – วันที่ได้ยื่นจดทะเบียน ภ.พ.20 – กรอกชื่อรายการสินค้า

อ่านต่อ »

แจ้งเตือนสต๊อกหมด

การแจ้งเตือนสินค้าหมดที่หน้าจอขาย การแจ้งเตือนสินค้าหมดที่หน้าจอขาย ช่วยให้พนักงานขาย สามารถแจ้งลูกค้าเมื่อสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ไม่พร้อมจำหน่าย หรือสินค้าหมดสต็อก ช่วยพนักงานลดความผิดพลาดในการรับคำสั่งซื้อระหว่างขาย เหมาะกับร้านค้าทุกประเภทธุรกิจที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับสต็อก เช่น ✔️ ร้านเสื้อผ้า 🩱👙 ✔️ ร้านขายอาหารสัตว์ หรือ เพ็ท ช็อป (Pet Shop)🐶🐱 ✔️ ร้านค้าปลีก-ส่ง อุปโภค-บริโภค 🥚🥫 ✔️ ร้านกาแฟ

อ่านต่อ »

Low stock alert

การตั้งเตือนสต็อกเหลือน้อย ช่วยให้ร้านค้ามีการติดตามสต็อกอย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา ทำให้ร้านค้าสามารถวางแผนการจัดการสต็อกให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงสินค้า หรือวัตถุดิบ ขาดสต๊อก ในขณะที่มีออเดอร์จากลูกค้า โดยการตั้งเตือนจะช่วยให้คุณทราบเมื่อสต็อกเหลือน้อย และ ต้องมีการเติมสินค้า หรือวัตถุดิบเข้าสต็อก เพื่อรักษาสต็อกในระดับที่เหมาะสม การตั้งเตือนสต็อกเหลือน้อย ช่วยให้คุณสามารถรักษาความสมดุลของสต็อก และการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ช่วยให้คุณประหยัดเวลา และทรัพยากรในการจัดการสต็อกอย่างเหมาะสม เหมาะกับร้านค้าทุกประเภทธุรกิจที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับสต็อก เช่น ✔️ ร้านเสื้อผ้า 🩱👙 ✔️ ร้านขายอาหารสัตว์

อ่านต่อ »

เอกสารคำขออนุมัติใช้ POS

เอกสารที่ 1: เอกสารคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ภ.พ. 06) ดาวน์โหลดเอกสาร ภ.พ. 06 รายละเอียดและวิธีการกรอกเอกสาร ภ.พ. 06 – ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แล้ว –

อ่านต่อ »

แจ้งเตือนสต๊อกหมด

การแจ้งเตือนสินค้าหมดที่หน้าจอขาย การแจ้งเตือนสินค้าหมดที่หน้าจอขาย ช่วยให้พนักงานขาย สามารถแจ้งลูกค้าเมื่อสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ไม่พร้อมจำหน่าย หรือสินค้าหมดสต็อก ช่วยพนักงานลดความผิดพลาดในการรับคำสั่งซื้อระหว่างขาย เหมาะกับร้านค้าทุกประเภทธุรกิจที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับสต็อก เช่น ✔️ ร้านเสื้อผ้า 🩱👙 ✔️ ร้านขายอาหารสัตว์ หรือ

อ่านต่อ »

Low stock alert

การตั้งเตือนสต็อกเหลือน้อย ช่วยให้ร้านค้ามีการติดตามสต็อกอย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา ทำให้ร้านค้าสามารถวางแผนการจัดการสต็อกให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงสินค้า หรือวัตถุดิบ ขาดสต๊อก ในขณะที่มีออเดอร์จากลูกค้า โดยการตั้งเตือนจะช่วยให้คุณทราบเมื่อสต็อกเหลือน้อย และ ต้องมีการเติมสินค้า หรือวัตถุดิบเข้าสต็อก เพื่อรักษาสต็อกในระดับที่เหมาะสม การตั้งเตือนสต็อกเหลือน้อย ช่วยให้คุณสามารถรักษาความสมดุลของสต็อก และการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านต่อ »

ตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify

รับการแจ้งเตือนกิจกรรมต่างในการดำเนินงานของร้า นผ่าน LINE Notify ได้ทันที คุณสามารถรับการแจ้งเตือนกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการลงชื่อเข้า-ออก พนักงาน สรุปข้อมูลการขายในแต่ละวัน หรือเกี่ยวกับสถานะในการดำเนินงานของร้านผ่าน LINE Notify ได้ทันที ขั้นตอนที่

อ่านต่อ »

Revenue tax

แนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสารขั้นตอนทั้งหมด   ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสาร แนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร ดาวน์โหลด หนังสือขออนุมัติใช้เครื่องเก็บเงิน เพื่อออกใบกำกับภาษีแนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร ข้อ 2 ให้เขียนดังนี้ ง่ายต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย

อ่านต่อ »

เอกสารคำขออนุมัติใช้ POS

เอกสารที่ 1: เอกสารคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ภ.พ. 06) ดาวน์โหลดเอกสาร ภ.พ. 06 รายละเอียดและวิธีการกรอกเอกสาร ภ.พ. 06 – ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แล้ว –

อ่านต่อ »

แจ้งเตือนสต๊อกหมด

การแจ้งเตือนสินค้าหมดที่หน้าจอขาย การแจ้งเตือนสินค้าหมดที่หน้าจอขาย ช่วยให้พนักงานขาย สามารถแจ้งลูกค้าเมื่อสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ไม่พร้อมจำหน่าย หรือสินค้าหมดสต็อก ช่วยพนักงานลดความผิดพลาดในการรับคำสั่งซื้อระหว่างขาย เหมาะกับร้านค้าทุกประเภทธุรกิจที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับสต็อก เช่น ✔️ ร้านเสื้อผ้า 🩱👙 ✔️ ร้านขายอาหารสัตว์ หรือ

อ่านต่อ »

Low stock alert

การตั้งเตือนสต็อกเหลือน้อย ช่วยให้ร้านค้ามีการติดตามสต็อกอย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา ทำให้ร้านค้าสามารถวางแผนการจัดการสต็อกให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงสินค้า หรือวัตถุดิบ ขาดสต๊อก ในขณะที่มีออเดอร์จากลูกค้า โดยการตั้งเตือนจะช่วยให้คุณทราบเมื่อสต็อกเหลือน้อย และ ต้องมีการเติมสินค้า หรือวัตถุดิบเข้าสต็อก เพื่อรักษาสต็อกในระดับที่เหมาะสม การตั้งเตือนสต็อกเหลือน้อย ช่วยให้คุณสามารถรักษาความสมดุลของสต็อก และการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อ่านต่อ »