Revenue tax

แนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร
ขั้นตอนทั้งหมด

 

ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ยื่นเอกสาร
แนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร
 • ดาวน์โหลด หนังสือขออนุมัติใช้เครื่องเก็บเงิน เพื่อออกใบกำกับภาษี
  แนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร
  ข้อ 2 ให้เขียนดังนี้ ง่ายต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย และประหยัดพลังงานกว่าคอมพิวเตอร์ PC
  ข้อ 3 ให้เขียนดังนี้ เป็นโปรแกรมทำงานบน iPad สามารถบันทึกรายการขายไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง และทำงานบันทึกรายการขายได้โดยไม่ต้องเช่ือมต่อกับเครือข่าย

 • ดาวน์โหลด คำขออนุมัติใช้เครื่องเก็บเงิน
  แนวทางการกรอกข้อมูลในเอกสาร
  ข้อ 2 ให้ติ๊กถูกทั้ง 2 ตัวเลือก เพราะโปรแกรมสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ (แต่เป็นเฉพาะขนาด 80mm ไม่ใช่ A4 หรือกระดาษต่อเนื่อง) แต่ถ้าหากมีความต้องการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปด้วยโปรแกรม หรือวิธีการอื่นให้ติ๊กถูกเฉพาะข้อแรก
  ข้อ 3 ให้ติ๊กชนิดอื่น ระบุว่าเป็น iPad (Mobile device)
  ข้อ 4 ให้เขียนดังนี้
  1. Silom POS standard version เป็นโปรแกรมบันทึกการรับชำระ ณ จุดขาย เขียนด้วยภาษา swiff ทำงานบนเครื่อง iPad ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 9.1 ข้ึนไป บันทึกรายการรับชำระต่างๆ ลงในหน่วยความจำของเครื่อง iPad โดยไม่จำเป็นต้องเช่ือมต่อกับเครื่องเครือข่าย (Stand alone)
  2. สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ช่วยในการขาย เช่น เครื่องสแกนบาร์โค้ด ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ อุปกรณ์รับชำระของทางธนาคาร เป็นต้น
  3. มีฟังก์ชันสำรองข้อมูลสินค้า และรายการขายไว้นอกเครื่อง iPad

(ต้องมีคำว่า SilomPOS Standard version เพื่อจำกัดขอบเขตการขอ เพราะอาจมีเวอร์ชันออนไลน์ที่มีคุณสมบัติบางอย่างเพิ่มเข้ามา)

ข้อ 5 ให้ระบุเอกสารอย่างละ 1 ฉบับ โดยเอกสารอื่นๆ ที่ต้องระบุ ไม่มี

ในเอกสารแนบเรื่อง serial เครื่อง ให้กรอกตามนี้
serial: ให้ใช้เลขประจำตัวเครื่อง iPad ที่สลักอยู่ด้านหลังตัวเครื่อง
ระบบเครือข่าย: ไม่มี
ภาษาและชื่อโปรแกรม: Swift, SilomPOS
ประเภทเครื่องชนิด: คอมพิวเตอร์ (เหตุผลที่ให้ติ๊กถูกที่ช่องนี้เพราะแบบฟอร์มบังคับ แต่จัดว่าเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง)

 • ดาวน์โหลด แผนผังแสดงจุดติดตั้ง POS
  ให้วาดภาพจุดท่ีติดตั้งเครื่อง POS ท่ีจะแสดงให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมาตรวจดูลงไป

 • ดาวน์โหลด แผนผังแสดงการเชื่อมต่อเครื่องเก็บเงินเข้ากับอุปกรณ์อื่น
  ให้วาดภาพวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ลงไป

 • ดาวน์โหลด คุณลักษณะสำคัญบางประการของ SilomPOS standard version
  ให้พิมพ์ออกมาทั้งหมดเป็นเอกสารประกอบแสดงคุณลักษณะสำคัญของโปรแกรม

 • ดาวน์โหลด ตัวอย่างใบกำกับภาษีประกอบการยื่นขอ ภ.พ.06
  ให้พิมพ์ออกมาทั้งหมดเป็นเอกสารประกอบ แสดงลักษณะสำคัญของโปรแกรมตามประกาศฉบับที่ 46 ข้อที่ 3

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มช่วยในการขอเป็นแบบ zip ได้ ที่นี่ นะครับ

Share :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Print
บทความที่น่าสนใจ

เอกสารคำขออนุมัติใช้ POS

เอกสารที่ 1: เอกสารคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (ภ.พ. 06) ดาวน์โหลดเอกสาร ภ.พ. 06 รายละเอียดและวิธีการกรอกเอกสาร ภ.พ. 06 – ใส่ชื่อบริษัทหรือชื่อบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี แล้ว – ชื่อสถานประกอบการ หรือชื่อร้านของคุณ – ที่อยู่ของธุรกิจ หรือที่อยู่สำนักงานใหญ่ที่คุณได้จดทะเบียนไว้ – วันที่ได้ยื่นจดทะเบียน ภ.พ.20 – กรอกชื่อรายการสินค้า

อ่านต่อ »

แจ้งเตือนสต๊อกหมด

การแจ้งเตือนสินค้าหมดที่หน้าจอขาย การแจ้งเตือนสินค้าหมดที่หน้าจอขาย ช่วยให้พนักงานขาย สามารถแจ้งลูกค้าเมื่อสินค้าที่ลูกค้าต้องการ ไม่พร้อมจำหน่าย หรือสินค้าหมดสต็อก ช่วยพนักงานลดความผิดพลาดในการรับคำสั่งซื้อระหว่างขาย เหมาะกับร้านค้าทุกประเภทธุรกิจที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับสต็อก เช่น ✔️ ร้านเสื้อผ้า 🩱👙 ✔️ ร้านขายอาหารสัตว์ หรือ เพ็ท ช็อป (Pet Shop)🐶🐱 ✔️ ร้านค้าปลีก-ส่ง อุปโภค-บริโภค 🥚🥫 ✔️ ร้านกาแฟ

อ่านต่อ »

Low stock alert

การตั้งเตือนสต็อกเหลือน้อย ช่วยให้ร้านค้ามีการติดตามสต็อกอย่างสม่ำเสมอ และทันเวลา ทำให้ร้านค้าสามารถวางแผนการจัดการสต็อกให้เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงสินค้า หรือวัตถุดิบ ขาดสต๊อก ในขณะที่มีออเดอร์จากลูกค้า โดยการตั้งเตือนจะช่วยให้คุณทราบเมื่อสต็อกเหลือน้อย และ ต้องมีการเติมสินค้า หรือวัตถุดิบเข้าสต็อก เพื่อรักษาสต็อกในระดับที่เหมาะสม การตั้งเตือนสต็อกเหลือน้อย ช่วยให้คุณสามารถรักษาความสมดุลของสต็อก และการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ช่วยให้คุณประหยัดเวลา และทรัพยากรในการจัดการสต็อกอย่างเหมาะสม เหมาะกับร้านค้าทุกประเภทธุรกิจที่ต้องการจัดการเกี่ยวกับสต็อก เช่น ✔️ ร้านเสื้อผ้า 🩱👙 ✔️ ร้านขายอาหารสัตว์

อ่านต่อ »